Over ons

Militaire geschiedenis van het vliegveld van Sint Truiden

Het vliegveld van Sint-Truiden werd tijdens WO II achtereenvolgens door de Duitse en Geallieerde strijdkrachten gebruikt als operationele basis. bij het beeindigen van de oorlog werd hard gewerkt om de zwaar beschadigde vliegbasis van Brustem terug "vliegklaar" te krijgen.

Vanaf 1947 werd hier de Voortgezette Vliegopleiding verzorgd op T6 Harvard.

Ook de Operational Training Unit was tijdelijk in Sint Truiden gestationeerd. Deze eenheid vloog op de Spitfire 9 & 14.

Vanaf 1953 verhuisde de vliegopleiding naar Kamina (toenmalig Belgisch Kongo) en werd Brustem de 13de Dagjachtwing op ........

Ten gevolge van de strubbelingen keerde de vliegopleiding terug naar Sint Truiden. De Fouga Magister, T33 en Alphajet vlogen Hier tot 1996.

Wat met EBST na de sluiting?

wanneer terug opgestart
diverse eigenaars

Huidige situatie

Sinds 25 maart 2014 hebben LRM en JK Invest elk 50 % van de aandelen van Limburg Regional Airport bvba (LRA). LRA zelf staat in voor de exploitatie van de luchthaven Brustem.

LRM kocht eind 2011 de voormalige militaire landingsbaan in Brustem van Defensie en behield het exploitatiecontract met LRA.
Daarnaast zijn LRM en POM Limburg sinds 2003 ook aandeelhouders van Brustem Industriepark nv (BIP nv). De meeste bedrijfspercelen zijn inmiddels verkocht. Er rest enkel nog een zone van 8 ha. Indien het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) in voege treedt, wordt dit 15ha die rechtstreeks toegang geeft tot de landingsbaan. Deze percelen zijn specifiek bestemd voor luchtvaartgebonden ondernemingen.

Door de aandelenoverdracht van LRA is LRM als eigenaar van de landingsbaan nu betrokken in zowel de exploitatie van de landingsbaan als in de ontwikkeling van de luchtvaart gebonden bedrijvenzone.

De private partner van LRM in deze overname is JK Invest. Zij zijn actief in de luchtvaartsector en staan in voor de operationele dienstverlening van de luchthaven in Brustem.
JK Invest ziet er een belangrijke meerwaarde in om haar huidige activiteiten uit te breiden met de exploitatie van de Brustemse luchthaven.

De toekomst

In eerste instantie willen JK Invest en LRM de vliegactiviteiten van het huidige LRA handhaven. Het is de bedoeling om de opslag van vliegtuigen en de daarmee verbonden dienstverlening in de komende jaren te verhuizen naar de luchtvaartgebonden bedrijvenzone van BIP nv. In dat kader plegen JK Invest en LRM overleg met de Stad Sint- Truiden en de Provincie Limburg.
Alle partners zijn voorstander dat deze unieke luchtvaartinfrastructuur wordt gevaloriseerd in een nieuwe visie, waaronder de mogelijkheid naar heroriëntatie van de site naar drones.